NLP Practitioner

Personlig utvikling, selvledelse og verktøy for autentisk endring. 

Påmelding NLP Practitioner - høst 2020

Datoer for høsten 2020 er klare! Se nederst på siden. Begynn å planlegge høsten. 
Etter verdenskrisen  er det på tide på ta deg selv og din utvikling på alvor.
Hva vil du være, gjøre, ha? Hvilken endring ønsker du deg, hvordan vil du hjelpe deg selv og kanskje andre? 


Lillestrøm, Trondheim, Ålesund.

NLP Practitioner skaper et sterkt fundament for autentisk selvledelse som er selve grunnlaget for ledelse i enhver sammenheng. Ved å arbeide med indre og ytre kommunikasjon vil du oppleve at du blir tydeligere i relasjonen med deg selv og andre, om det så handler om jobb eller privat.

Du vil lære deg relasjonsforståelse på dypere nivå og få en grundig innføring i NLP og selvledelse. Coachingmetodikk og øvelser blir trukket inn tidlig i utdanningen slik at du får med deg verktøy til praktisk nytte i hverdagen, både privat og i jobbsammenheng.

Vi legger vekt på å lære gjennom å gjøre, slik at du som deltaker raskt skal føle deg trygg i bruk av verktøyene.

Denne utdanningen kan brukes for å styrke kommunikasjonsferdigheter innen ledelse, forhandlinger, veiledning, undervisning, coaching, og i andre jobbfunksjoner.

Det er viktig å presisere at de fleste velger utdannelsen for å lære å håndtere hverdagens utfordringer i jobb og privatliv, skape mer flyt, fjerne begrensninger, bli bedre til å motivere seg selv og andre, få bedre relasjonell kontakt med omgivelsene, sette nye mål og derved skape det liv de ønsker både på jobb og privat..

Utdannelsen bygger på en kombinasjon av teori, demonstrasjoner og praktiske øvelser for å få kunnskapen under huden. Siden vi jobber praktisk med innholdet bærer utdannelsen navnet Practitioner eller utøver på norsk.

Arbeidet med innholdet sikrer at du lærer essensen i NLP og selvledelse samtidig som du integrerer denne kunnskapen i deg selv og tilegner deg et positivt og inspirerende syn på livet. Du vil også lære å bruke en rekke praktiske og effektive redskaper til å skape forandringer for deg selv og andre.

Du lærer de viktigste byggesteinene om hvordan mennesker opplever verden ulikt, og hvordan vi uttrykker oss på ulik måte. Du lærer om hvordan vi mennesker samhandler og organiserer våre personlige opplevelser gjennom tanker, følelser, språk og adferd. Vi beveger oss også dypere inn i din egen kommunikasjon – du lærer hvordan du skaper et respektfullt indre (selvrespekt) som er forutsetningen for å respektere andre og kunne balansere et ytre miljø (det relasjonelle). Du lærer om presis kommunikasjon. Om hvordan språk og spørsmål kan endre adferd. Du lærer også om hvordan du får tilgang til indre ressurser du ikke bruker så ofte. Vi jobber med forandringsverktøy og mentale NLP-teknikker som kan skape utrolig store forandringer hos oss selv og hos andre.

Til slutt binder vi tingene sammen og jobber med å integrere din læring.

Vårt utdannelsesforløp består av fire nivåer som bygger på hverandre. Det starter med Nivå 1 NLP Practitioner, Nivå 2 NLP Master Practitioner, Nivå 3 NLP Coach, og Nivå 4 Leadership Mastery. NLP har eksistert i over 40 år og trenger stadig fornyelse i tråd med tidens ulike utfordringer. Vi er stolte over å kunne presentere et solid utdanningsinnhold i moderne NLP. 

Nivåene er avsluttende med sertifisering på hvert nivå.

 

 

Målgruppe for utdannelsen: 

 • Ledere som ønsker å være mer autentiske og som ønsker å arbeide med selvledelse for å bli en bedre leder og rollemodell
 • Ledelsesansvarlige på alle nivåer, som ønsker flere og sterkere verktøy i kommunikasjon.
 • HR-ansatte, som ønsker utvidet kommunikasjonkompetanse.
 • Selvstendig næringsdrivende, som ønsker bredere kommunikasjonskompetanse.
 • Medarbeidere og medmennesker som ønsker bedre selvledelse, personlig utvikling og større selvinnsikt i egen/andres adferd for å bli en bedre utgave av seg selv. 
 • Veiledere, lærere, pedagoger og helsepersonale med behov for selvledelse og effektive samtaleverktøy.
 • Gründere, som ønsker å komme i mål med egen virksomhet

Dette oppnår du med utdannelsen: 

 • Større autentisitet og selvforståelse
 • Bedre selvledelse og sterkere rollemodell
 • Økt integritet 
 • Stille gode, effektive spørsmål og være presis i kommunikasjon
 • Endre uønskede tanker og følelser på et nevrologisk nivå
 • Flere valgmuligheter i adferd og handlinger
 • NLP teknikker til å justere negative overbevisninger og fortidens hemmende opplevelser
 • Strategier for mestring og selvtillit
 • Større selvrespekt
 • Større kreativitet i forhold til fremtidens muligheter
 • I kontinuerlig prosess for å realisere konstruktive økologiske mål i fremtiden

          
  
   

 • Hva lærer du på utdannelsen? 
 • Økt motivasjons- og relasjonskompetanse
 • NLP forutsetninger: overbevisninger for en NLP Practitioner
 • Velformulert resultat: en modell for velformulert og kongruent målsetning
 • Rapport: Hvordan få kontakt med folk i øyeblikket
 • Kalibrering: Hvordan lese folk ved å se sansebaserte endringer
 • Ubevisst signalsystem: Hvordan skape troverdig kommunikasjon med det ubevisste sinn
 • NLP epistemologi: Hvordan vi vet det vi vet!
 • The Classic Code and New Code NLP kjennetegn; Hvordan NLP har utviklet seg.
 • New Code NLP: Hva det er og hvordan det virker. 
 • Representasjonssystemer: Hvordan folk bygger sine indre forestillinger.
 • Øyemønstre: Lær å lese ubevisste signaler i øynene til andre mennesker. 
 • Submodaliteter: Dimensjoner av sansekvaliteter for alle sansene. 
 • Swish patterns: Endre vaner, tilstander, og skape ny retning. 
 • Overbevisningsendring: Bruke submodaliteter til å endre begrensende overbevisninger. 
 • Modelleringsstrategi: Måten vi kan lære av andres suksess! 
 • Ankring: Hvordan vi er programmert gjennom ekstern og intern stimuli. 
 • Miltonmodell: Opprettholde kontakt gjennom ledende språkmønstre. 
 • Metamodell: Å åpne opp for det som filtreres vekk i opplevelsene i språket. 
 • Reframing: Elegant måte å skape ny betydning i problemer og uenigheter.
 • Sekstrinns reframe: Hvordan vi kan bruke ubevisste signaler til å endre en tilstand og skape nye muligheter.
 • Logiske nivåer: Personlig og organisatorisk hierarki og hvordan disse organiseres og påvirker endring.
 • Fobikuren: Lær å eliminere fobier. 
 • Metafor: Bruke metaforer til å skape kraftfull beskjed til det ubevisste sinn. 
 • Visual squash: Skape balanse i forhold til indre konflikter og oppnå kongruens.

Hva sier studentene

 • Etter at jeg startet reisen med NLP og mental trening har valgene mine blitt mer og mer bevisste. Det er blitt tydeligere for meg hva hensikten bak valgene er og hva de kan bidra til i livet mitt fremover.
 • Utdannelsen har forandret livet mitt totalt. Nå kan jeg si med stolthet «Jeg er den jeg er, og står godt i det, uavhengig av hva folk rundt meg mener og tror».  Jeg fant trygghet til å søke på jobben jeg har i dag. 

 • Studiet har gitt meg så mange gode verktøy og nye måter å tenke på, og det kan brukes på alle områder i livet for meg selv og for andre. 

 • Gjennom NLP Practitioner skulle jeg utvikle meg, finne ut hva jeg egentlig ville jobbe med. Jeg ville lære å takle utfordringer bedre. Forventningene ble innfridd. Jeg satt igjen rik på venner, sterke opplevelser og med en skattekiste av øvelser og teknikker jeg kan benytte både i jobb og privat.

 • Uansett hvor mye bra du leser, det er først når du GJØR at du kan utøve det du har lært. På studiet hos MetaResource er det en av styrkene at vi møtes i klasserommet, vi øver på hverandre fra første dag, vi erfarer læringen! Det er veldig effektfullt!
 • Det så deilig å komme til et godt miljø, få fellesskapet og bli sett. Å få en god klem om morgenen, å se folk inn i øynene, å ha ekte mennesker å øve seg på.
 • På NLP Practitioner har jeg jobbet dypt med alt stoffet, og det har vært forløsende. Mine nærmeste kjære opplever endringen min, og jeg selv opplever at jeg endelig står stødig i meg selv.
  Det er en fantastisk følelse! Jeg hadde glemt at det går an å føle sånn. Jeg unner alle å bli kjent med seg selv og finne ut hva som bor inni oss. Bestemt av oss selv, ikke av andre.

Tid og sted

NLP PRACTITIONER 

Lillestrøm:
Modul 1: 10. - 13. september
Modul 2: 15. - 18. oktober
Modul 3: 19. - 22. november
Påmelding

Trondheim: 
Modul 1: 17. - 20. september
Modul 2:  22. - 25. oktober
Modul 3: 26. - 29. november 
Påmelding 

Ålesund: 
Modul 1: 24. - 27. september
Modul 2:  29. okt - 1. nov
Modul 3: 3. - 6. desember
Påmelding

Kombinasjon av samlinger med fysisk tilstedeværelse i klasserom, og noe online undervisning mellom modulene! 

Betingelser

Forbehold om nok påmeldte for å gjennomføre. Forbehold om korona eller andre faktorer vi ikke kjenner i dag.

Pris kr. 37.500,-
Rabatt ved bestilling av flere nivåer samtidig kan oppnås. 

Kr 5000,- i depositum faktureres ved påmelding, resterende faktureres med forfall en måned før oppstart. 

Kurset gjennomføres avhengig av nok antall påmeldte. Fraværsregler, øvrige vilkår og betingelser. 

Sertifisering

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du sertifiseres som NLP Practitioner.
Det er en frittstående sertifisering, og trinn 1 av 3  i en fullverdig, profesjonell coachutdanning.

 

Påmelding

Etter at du er registrert tar vi kontakt med deg. Vi vil sikre at utdanningen er et riktig valg for deg, gi deg svar og avklaringer du kan trenge og sørge for en god oppstart og forventning.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.