Kommuniksjon og selvledelse. "Dette burde alle lære", sier studentene. Sjekk ut selv!
Artikler og historier Studier Oversikt alle tilbud Om oss Spørsmål? Innlogging

Gode nyheter for bransjen. Standard Norge jobber med en norsk standard for coaching.

 

Den Norske CoachForening (DNCF) tok januar 2019 initiativ til en komité hos Standard Norge om å få en Norsk Standard for coaching.

Tone Løwe er nestleder i DNCF og medlem i komiteen hos Standard Norge.
I komiteen er hun sammen med flere andre coach-organisasjoner, skoler og aktører som leverer eller bruker coaching-tjenester. Standard for kompetanse for coacher er planlagt ferdig i løpet av 2021.

Vi har tatt en interessant prat med Tone om dette spennende prosjektet. Hun gløder og ordene kommer trygt og klart. Helt tydelig at hun er engasjert!

 

Fortell om hvordan denne komiteen kom i gang

Styret i DNCF ønsker vekst og utvikling for coaching i Norge og at flere skal kunne leve av å drive med coaching. Coaching er ikke så veldig kjent ute blant folk, og for dem som ønsker å benytte en coach er det et virvar av coacher med diverse sertifiseringer.

Det er ikke enkelt for potensielle kunder å orientere seg i markedet med tanke på seriøsitet og kvalitet, både hva gjelder kjøp av coachingtjenester og valg av utdanningsinstitusjon.

Derfor tok DNCF kontakt med Standard Norge for å sette i gang prosessen med å utvikle en norsk standard for coachingbransjen. Initiativet ble møtt med entusiasme fra Standard Norge og nå er arbeidet godt i gang. DNCF har sammen med ICF (International Coach Federation) sikret et økonomisk fundament for denne prosessen, og det er en stor investering som vi tenker skal bære frukter for våre medlemmer i form av at det skal bli lettere å selge seg inn på markedet.

Det er også en intensjon at dette kan bidra til å gjøre coaching mer kjent i Norge. I den sammenheng ser vi at det er nødvendig med en sterk og tydelig coaching-organisasjon, en organisasjon som samler coacher som holder kvaliteten etter norsk standard når den kommer (etter planen våren 2021).

Hvorfor er dette viktig for coachingbransjen og kundene?

Den ene er fra et kundeperspektiv – at det skal være enkelt å finne fram til en coach der de kan være trygg på at vedkommende har en solid utdannelse, og at det skal finnes et sted kunden kan klage dersom coachen ikke holder mål eller bryter etiske retningslinjer.

Den andre grunnen er kanskje den viktigste for oss som profesjonelle coacher – at coaching som verktøy og tjeneste skal bli mer kjent og tilgjengelig. Gode coacher vil bli mer synlige og det blir lettere å være profesjonell coach.

Utvikling av dagens kvalitet

DNCF har allerede en bransjestandard som våre medlemmer er sertifisert etter, og det nivået jobber vi for å ta med inn i arbeidet med å utvikle en norsk standard. Det er heldigvis enighet i komiteen om at lista for en standard skal henge høyt, noe som vil bidra til at det blir mer oversiktlig i bransjen.

DNCF er i en rivende utviklingsfase og har som mål å samle coaching-Norge i en organisasjon som vi satser på skal være DNCF.

Derfor har vi blant annet foreslått å fjerne kravet om NLP for å være medlem i DNCF – ikke fordi vi ønsker å fjerne NLP, men fordi vi inderlig ønsker å nå ut til flest mulig av de coachene som ønsker å være del av et større fellesskap med stor faglig tyngde.

For å bli tatt seriøst som bransje trenger vi å stå samlet, være synlige, framsnakke coaching som metode og være en organisasjon som har tydelige etiske retningslinjer.

Det er viktig at potensielle kunder kan stole på kvaliteten hos DNCF-sertifiserte coacher.

 

Hvordan jobber dere i komiteen?

Vi er stolte av at arbeidet med å utvikle en standard for coaching i Norge har startet. I første omgang skal det utvikles en standard for kompetanse hos coacher.
Videre er intensjonen at det utarbeides standarder for akkreditering av coacher, for skoler som tilbyr coach-utdanning og for virksomheter som tilbyr coaching. Deretter er planen at det utvikles standarder for spesialisering innen coaching som for eksempel helsecoach, livscoach, ledercoach, karrierecoach, ungdomscoach, osv

 

Hva betyr dette for de som bruker tittelen coach i dag?

På nåværende tidspunkt er ikke tittelen «coach» beskyttet. Dette innebærer at alle som ønsker det kan kalle seg coach, uavhengig av om de har utdanning eller trening innen coaching. Dette medfører at det er varierende kvalitet på kompetansen til de som tilbyr coaching-tjenester, og dermed også varierende kvalitet på tjenesten coachene tilbyr.

I dag finnes det flere organisasjoner for coacher i Norge der DNCF er den største og sertifiserer etter sin egen «Norsk Bransjestandard for Coaching». 

Siden tittelen «coach» ikke er beskyttet, og det i dag er flere sertifiseringsordninger basert på ulike bransjestandarder, ser bransjen at felles Norsk Standard med krav til coachingtjenester vil medføre en kvalitetssikring av aktørene i bransjen og vil sikre at kundene er trygge på at de får en coach som har kompetanse innen sitt felt.


Du som allerede har en coachutdanning fra MetaResource eller en annen DNCF-skole, og du som vurderer om du skal ta en coachutdanning, skal være trygg på at medlemskap i DNCF allerede er et kvalitetstempel av høy grad, og at det vil være en fordel for deg når norsk standard for kompetanse for coacher foreligger – sannsynligvis våren 2021.

 

Hvilken konsekvens vil standarden få i markedet?

Vi kan ikke vite hva som skjer i framtida – vi kan se på sannsynlige scenarier.

Det er sannsynlig at bedrifter og organisasjoner vil kreve at de coachene de skal hyre må holde Norsk Standards nivå. Det betyr at de som er DNCF-sertifisert coach vil ha en fordel framfor de som ikke har en slik tittel og at du uten en slik tittel vil falle utenfor i mange sammenhenger.

DNCF jobber for å løfte coaching fram som et godt tilbud til alle, dvs synliggjøring av hva en coach kan bidra med og hvorfor det er smart å ha en coach. Dette for å øke interessen for å bruke tjenestene vi kan tilby også for privatpersoner der mange sannsynligvis vil se etter et godkjent-stempel som en DNCF-sertifisering vil gi.

 

Hva vil du si til de som har lyst til å ta en coachutdanning?

Til deg som har tatt utdanningen hos en DNCF-godkjent skole men ikke har sertifisert deg gjennom DNCF ennå så har du gode muligheter nå. 

Vår klare anbefaling er at du sertifiserer deg i DNCF så fort som mulig så du blir med på prosessen som skal ende opp i Norsk Standard utarbeidet av flere aktører i bransjen og som gir en reell tyngde i markedet.

Til deg som vil bli coach eller ser at coachingkompetanse er en svært nyttig menneskekunnskap og verktøy for fremtiden, velg en skole som gir deg alle muligheter og innehar et kvalitetsnivå du vil være stolt av.

Les mer om våre studier og tilbud her.


Viktige lenker til de som ikke er ferdig med sin DNCF-sertfisering:
Portefølje 1 - info og kartlegging DNCF

Revisitt (oppfriskingskurs) hos MetaResource. Åpent for alle som har tatt trinn 1-3.

 

Tusen takk for praten, Tone - vi gleder oss til fremtiden! 

Tone Løwe - coach, mentor og formidler

 

 

Close

Uforpliktende forespørsel om coaching

I kommentarfeltet kan du skrive litt om tema om du ønsker, hvor du bor eller annen relevant info.
Vi kontakter deg innen 2 arbeidsdager.
Du kan også ringe oss direkte på 4043 7000