Connected Resonance®

Eller rett og slett: CORE. 

 

Todagers spesialtilbud med  introduksjon av CORE!

Hva er CORE? 

CORE står for Connected Resonance og er et personlig utviklingsprogram og dyp indre endringsprosess. CORE er utviklet av John Tolmie.

CORE egner seg svært godt som supplement og påbygging av andre studier i mental trening. Om du har lært NLP fra før vil du elske CORE.
Gjelder uansett nivå (Prac, Master, Coach)

Hva gjør CORE? 

CORE har som hensikt å gi deg de beste verktøy for å være en autentisk inspirasjon og et forbilde for andre.

Connected Resonance kan oversettes med «tilkoblet gjenklang» og betyr i denne sammenheng å være i flyt; i dyp kontakt og harmonisk balanse med alt omkring deg.

Vi er avhengig av at ting er i balanse; både våre ytre relasjoner og systemer og vår indre fysiske og mentale verden.

Helhetlig

Med CORE får du innsikt og praktisk trening i:

  • Et systemisk helhetssyn
  • Etikk og menneskelig økologi (mer enn balanse)
  • Å styrke din intuisjon og dypere selvforståelse
  • Å gå foran som en inspirator
  • Å jobbe med personlige visjoner ut fra et balansert fokus som inkluderer alles beste, ikke bare som egosentriske prosjekter.

CORE intro

Lørdag 21. aug.  kl. 0900 - 1600
Søndag 22. aug. kl. 0900 - 1600

Sted: Lillestrøm 

Pris: KUN KR. 2199,- 

Det er rasende billig fordi vi tilbyr dette som en del av vårens NLP Practitioner, og har plass til noen flere. MetaResource har fått forespørsel om CORE og dette vil være en god lærende introduksjon. 
Gled deg til å lære av John Tolmie.

PĂ„melding 2 dager CORE

John Tolmie

Han er mental trener, foredragsholder, kursleder, Creative Entrepreneur, Inspirational Mentor & Professional Master Coach.

Han er internasjonalt sertifisert Mastercoach, utdannet som NLP Master Trainer fra NLP University i Califonia, NLP-Trainer i såvel Classic som New Code fra NLP Academy i London, og NLP Masterpractitioner fra England og Danmark. 

Han har utviklet det holistiske personlige utviklingskonsept CORE (Connected Resonance), og flere moderne NLP teknikker.

Han har undervist over 20000 mennesker på ulike nivåer i organisasjoner og med mer end 9000 individuelle Core NLP Coaching sessjoner med klienter er han en av Nordens mest rutinerte coacher John har kontinuerlig jobbet med sin egen og andres personlige utvikling siden 1997.

"John Tolmie is without a doubt one of the most skilled and inspiring trainers in the world of NLP and coaching."

Placeholder Image
Core, Conncted Resonnance, Ethos, MetaResource

Hvorfor trenger vi Core? 

Mesteparten av livet jobber vi mennesker målrettet med å komme fra A til B på kortest mulig tid. Samtidig leter vi etter meningen med tilværelsen.

Vi kommer ofte i konflikt med oss selv når vi forventer mirakler gjennom prestasjoner vi stresser for å oppnå, om vi ikke samtidig tar hensyn til vår indre verden.

Personlig autentisitet og overensstemmelse i tanker, følelser og handling er viktige elementer i Core.

Når vi står støtt i oss selv kan vi fortsette å være gode rollemodeller med kraft og resultater.

CORE er et program i 8 deler.
Du får nå tilgang til en todagers innføring. 

De 8 delene er designet som et personlig utviklingsforløp i flere trinn. Leveransen av konseptet er under utvikling.
Start med to dagers intro! 

Du vil få innsikt i din egen autentisitet, som er grunnlaget for å kunne være en godt menneske, leder, coach, rollemodell.  

 

Del 1: Kunsten å være motivert, ha handlekraft til å realisere drømmer og mål.

Del 2: Kunsten å skape gode relasjoner, forståelse, kollektiv balanse, og samarbeid.

Del 3: Kunsten å ha indre balanse, større selvinnsikt og en dypere forståelse og deg selv.

Del 4: Kunsten å åpne opp for å lære om livets dypere mening og formål.

Del 5: Kunsten å ville forandre verden gjennom å finne din indre lidenskap og forandre deg selv.

Del 6: Kunsten å leve i nuet, føle frihet, og gi av hjertet.

Del 7: Kunsten å leve ut din indre visdom og å kunne lede andre til spirituell vekst.

Del 8: Kunsten å virkeliggjøre balanserte visjoner og kunne forløse drømmenes potensiale.