NLP Practitioner

Utviklende kommunikasjon & autentisitet

Påmelding

NYHET! Våren 2020 har vi NLP Practitioner i Lillestrøm og Ålesund!
Ta din kommunikasjon, selvtillit og tro på fremtidens muligheter til et helt nytt nivå. På dette grunnleggende 12 dagers sertifiseringsprogrammet i Nevro Lingvistisk Programmering vil du lære å praktisere de mest effektive psykologiske verktøy som er tilgjengelige i mellommenneskelig kommunikasjon

Nyhet: Våren 2020 blir det faglige innholdet av studier hos MetaResource levert av faglig ansvarlig John Tolmie.

NLP Practitioner skaper et sterkt fundament for autentisk selvledelse som er selve grunnlaget for ledelse i enhver sammenheng. Ved å arbeide med indre og ytre kommunikasjon vil du oppleve at du blir tydeligere i relasjonen med deg selv og andre, om det så handler om jobb eller privat.

Du vil lære deg relasjonsforståelse på dypere nivå og få en grundig innføring i NLP og selvledelse. Coachingmetodikk og øvelser blir trukket inn tidlig i utdanningen slik at du får med deg verktøy til praktisk nytte i hverdagen, både privat og i jobbsammenheng.

Vi legger vekt på å lære gjennom å gjøre, slik at du som deltaker raskt skal føle deg trygg i bruk av verktøyene.

Denne utdanningen kan brukes for å styrke kommunikasjonsferdigheter innen ledelse, forhandlinger, veiledning, undervisning, coaching, og i andre jobbfunksjoner.

Det er viktig å presisere at de fleste velger utdannelsen for å lære å håndtere hverdagens utfordringer i jobb og privatliv, skape mer flyt, fjerne begrensninger, bli bedre til å motivere seg selv og andre, få bedre relasjonell kontakt med omgivelsene, sette nye mål og derved skape det liv de ønsker både på jobb og privat..

Utdannelsen bygger på en kombinasjon av teori, demonstrasjoner og praktiske øvelser for å få kunnskapen under huden. Siden vi jobber praktisk med innholdet bærer utdannelsen navnet Practitioner eller utøver på norsk.

Arbeidet med innholdet sikrer at du lærer essensen i NLP og selvledelse samtidig som du integrerer denne kunnskapen i deg selv og tilegner deg et positivt og inspirerende syn på livet. Du vil også lære å bruke en rekke praktiske og effektive redskaper til å skape forandringer for deg selv og andre.

Du lærer de viktigste byggesteinene om hvordan mennesker opplever verden ulikt, og hvordan vi uttrykker oss på ulik måte. Du lærer om hvordan vi mennesker samhandler og organiserer våre personlige opplevelser gjennom tanker, følelser, språk og adferd. Vi beveger oss også dypere inn i din egen kommunikasjon – du lærer hvordan du skaper et respektfullt indre (selvrespekt) som er forutsetningen for å respektere andre og kunne balansere et ytre miljø (det relasjonelle). Du lærer om presis kommunikasjon. Om hvordan språk og spørsmål kan endre adferd. Du lærer også om hvordan du får tilgang til indre ressurser du ikke bruker så ofte. Vi jobber med forandringsverktøy og mentale NLP-teknikker som kan skape utrolig store forandringer hos oss selv og hos andre.

Til slutt binder vi tingene sammen og jobber med å integrere din læring.

Vårt utdannelsesforløp består av fire nivåer som bygger på hverandre. Det starter med Nivå 1 NLP Practitioner, Nivå 2 NLP Master Practitioner, Nivå 3 NLP Coach, og Nivå 4 Leadership Mastery. NLP har eksistert i over 40 år og trenger stadig fornyelse i tråd med tidens ulike utfordringer. Vi er stolte over å kunne presentere et solid utdanningsinnhold i moderne NLP. 

Nivåene er avsluttende med sertifisering på hvert nivå.

 

 

Målgruppe for utdannelsen: 

 • Ledere som ønsker å være mer autentiske og som ønsker å arbeide med selvledelse for å bli en bedre leder og rollemodell
 • Ledelsesansvarlige på alle nivåer, som ønsker flere og sterkere verktøy i kommunikasjon.
 • HR-ansatte, som ønsker utvidet kommunikasjonkompetanse.
 • Selvstendig næringsdrivende, som ønsker bredere kommunikasjonskompetanse.
 • Medarbeidere og medmennesker som ønsker bedre selvledelse, personlig utvikling og større selvinnsikt i egen/andres adferd for å bli en bedre utgave av seg selv. 
 • Veiledere, lærere, pedagoger og helsepersonale med behov for selvledelse og effektive samtaleverktøy.
 • Gründere, som ønsker å komme i mål med egen virksomhet

Dette oppnår du med utdannelsen: 

 • Større autentisitet og selvforståelse
 • Bedre selvledelse og sterkere rollemodell
 • Økt integritet 
 • Stille gode, effektive spørsmål og være presis i kommunikasjon
 • Endre uønskede tanker og følelser på et nevrologisk nivå
 • Flere valgmuligheter i adferd og handlinger
 • NLP teknikker til å justere negative overbevisninger og fortidens hemmende opplevelser
 • Strategier for mestring og selvtillit
 • Større selvrespekt
 • Større kreativitet i forhold til fremtidens muligheter
 • I kontinuerlig prosess for å realisere konstruktive økologiske mål i fremtiden

          
  
   

 • Hva lærer du på utdannelsen? 
 • Økt motivasjons- og relasjonskompetanse
 • NLP forutsetninger: overbevisninger for en NLP Practitioner
 • Velformulert resultat: en modell for velformulert og kongruent målsetning
 • Rapport: Hvordan få kontakt med folk i øyeblikket
 • Kalibrering: Hvordan lese folk ved å se sansebaserte endringer
 • Ubevisst signalsystem: Hvordan skape troverdig kommunikasjon med det ubevisste sinn
 • NLP epistemologi: Hvordan vi vet det vi vet!
 • The Classic Code and New Code NLP kjennetegn; Hvordan NLP har utviklet seg.
 • New Code NLP: Hva det er og hvordan det virker. 
 • Representasjonssystemer: Hvordan folk bygger sine indre forestillinger.
 • Øyemønstre: Lær å lese ubevisste signaler i øynene til andre mennesker. 
 • Submodaliteter: Dimensjoner av sansekvaliteter for alle sansene. 
 • Swish patterns: Endre vaner, tilstander, og skape ny retning. 
 • Overbevisningsendring: Bruke submodaliteter til å endre begrensende overbevisninger. 
 • Modelleringsstrategi: Måten vi kan lære av andres suksess! 
 • Ankring: Hvordan vi er programmert gjennom ekstern og intern stimuli. 
 • Miltonmodell: Opprettholde kontakt gjennom ledende språkmønstre. 
 • Metamodell: Å åpne opp for det som filtreres vekk i opplevelsene i språket. 
 • Reframing: Elegant måte å skape ny betydning i problemer og uenigheter.
 • Sekstrinns reframe: Hvordan vi kan bruke ubevisste signaler til å endre en tilstand og skape nye muligheter.
 • Logiske nivåer: Personlig og organisatorisk hierarki og hvordan disse organiseres og påvirker endring.
 • Fobikuren: Lær å eliminere fobier. 
 • Metafor: Bruke metaforer til å skape kraftfull beskjed til det ubevisste sinn. 
 • Visual squash: Skape balanse i forhold til indre konflikter og oppnå kongruens.

Tid og sted

Vår 2020 Lillestrøm
Modul 1, uke 13:  26. – 29. mars
Modul 2, uke 17:   23. – 26. april
Modul 3, uke 21:   21. – 24. mai

Vår 2020 Ålesund:
Modul 1, uke 16:  16. – 19. april
Modul 2, uke 19:   7. – 10. mai
Modul 3, uke 25:   18. – 21. juni

Kl. 0900 - ca kl 1600 hver dag. 

Tid: 12 dager (3x4 dager)
Total studietid: 120 timer
Hjemmestudier og online: 20 timer

Betingelser

Pris kr. 37.500,-
Rabatt ved bestilling av flere nivåer samtidig kan oppnås. 

Kr 5000,- faktureres ved påmelding, resterende faktureres med forfall en måned før oppstart.

Kurset gjennomføres avhengig av nok antall påmeldte. Fraværsregler, øvrige vilkår og betingelser. 

Sertifisering

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du kunne sertifiseres som NLP Practitioner.

Faglig ansvarlig på NLP Practitioner er John Tolmie. John er internasjonal sertifisert coach, NLP Master Trainer i Classic og New Code fra John Grinder. Han har undervist over 20000 mennesker på ulike nivåer i organisasjoner og har gitt mer enn 9000 individuelle NLP Coaching timer med klienter.

 

 

Påmelding

Etter at du er registrert tar vi kontakt med deg. Vi vil sikre at utdanningen er et riktig valg for deg, gi deg svar og avklaringer du kan trenge og sørge for en god oppstart og forventning.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.