Kommunikasjon og selvledelse

Personlig utvikling, autentisk selvledelse og endring.

Påmelding høst 2021 - flere byer

Samtalene og interessen vi opplever betyr at behovet for økt kompetanse i kommunikasjon og ledelse, verdibaserte muligheter og å være bedre rustet i relasjoner i en krevende hverdag. Vi gleder oss til å snakke med DEG om din fremtid. Du finner informasjon om trinn 1 på denne siden, og du må gjerne ta kontakt for en uformell prat. 
Telefon: 4043 7000 eller [email protected] 

Vil du bli mentaltrener eller coach? Vil du bli ordentlig kjent med dine egne verdier, ressurser og muligheter?
Hvilken endring ønsker du deg, hvordan vil du hjelpe deg selv og kanskje andre? 

Nederst på siden finner du datoer.

Gjøres ved siden av jobb eller andre studier.
- Anerkjent internasjonal sertifisering. Hvert trinn er avsluttende.
- Alltid 3 ulike, dyktige og anerkjente kursholdere på hvert trinn.
- Gir deg fordeler i privatliv, i jobb, i all endring, mestring, gjennomføring og målsetting.

NLP Practitioner skaper et sterkt fundament for autentisk selvledelse. Du vil begynne med deg selv også når du vil lede andre.  Ved å arbeide med indre og ytre kommunikasjon vil du oppleve at du blir tydeligere i relasjonen med deg selv og andre, både på jobb og privat.

Du vil lære deg å forstå relasjoner og kommunikasjon på et dypere nivå og få en grundig innføring i NLP og selvledelse. Coachingmetodikk og øvelser blir trukket inn tidlig i utdanningen slik at du får med deg verktøy til praktisk nytte i hverdagen, både privat og i jobbsammenheng.

Vi legger vekt på å lære gjennom å gjøre, slik at du som deltaker raskt skal føle deg trygg i bruk av verktøyene.

Denne utdanningen kan brukes for å styrke kommunikasjonsferdigheter innen ledelse, forhandlinger, veiledning, undervisning, coaching, og i andre jobbfunksjoner.

Mange velger hele eller deler av utdannelsen for å lære å håndtere hverdagens utfordringer i jobb og privatliv, skape mer flyt, fjerne begrensninger, bli bedre til å motivere seg selv og andre, få bedre relasjonell kontakt med omgivelsene, sette nye mål og derved skape det livet de ønsker. 

NLP er en skattekiste du kan bruke hele livet. 

Utdannelsen bygger på en kombinasjon av teori, demonstrasjoner og praktiske øvelser for å få kunnskapen under huden. Siden vi jobber praktisk med innholdet bærer utdannelsen navnet "Practitioner" som betyr  utøver.

Arbeidet med innholdet sikrer at du lærer essensen i NLP og selvledelse samtidig som du integrerer denne kunnskapen i deg selv.  Du vil lære å bruke en rekke praktiske og effektive verktøy til å skape forandringer for deg selv og andre.

Du lærer de viktigste byggesteinene om hvordan mennesker opplever verden ulikt, og hvordan vi uttrykker oss på ulik måte. Du lærer om hvordan vi mennesker samhandler og organiserer våre personlige opplevelser gjennom tanker, følelser, språk og adferd. Vi beveger oss også dypere inn i din egen kommunikasjon. 
Du lærer om presis kommunikasjon. Om hvordan språk og spørsmål kan endre adferd.

Du lærer også om hvordan du får tilgang til indre ressurser du ikke bruker så ofte. Vi jobber med endring og mentale NLP-teknikker som kan skape utrolig store forandringer hos oss selv og hos andre. Til slutt binder vi tingene sammen og jobber med å integrere din læring.

Vårt utdanningsforløp består av tre nivåer som bygger på hverandre. Det starter med Nivå 1 NLP Practitioner, Nivå 2 NLP Master Practitioner, Nivå 3 NLP Coach. 
Ytterligere påbygging og spesialisering etter dette er også mulig.

NLP har eksistert i over 40 år og utvikles stadig.  

Trinnene er avsluttende med sertifisering på hvert nivå.

 

Målgruppe for utdannelsen: 

 • Ledere som ønsker å være mer autentiske og som ønsker å arbeide med selvledelse for å bli en bedre leder og rollemodell
 • Ledere på alle nivåer som ønsker flere og sterkere verktøy i kommunikasjon.
 • HR-ansatte som ønsker utvidet kommunikasjonkompetanse
 • Selvstendig næringsdrivende som ønsker bredere kommunikasjonskompetanse.
 • Medarbeidere og medmennesker som ønsker bedre selvledelse, personlig utvikling og større selvinnsikt i egen/andres adferd for å bli en bedre utgave av seg selv. 
 • Veiledere, lærere, pedagoger og helsepersonale med behov for selvledelse og effektive samtaleverktøy.
 • Gründere som ønsker å komme i mål med egen virksomhet

De tre vanligste tilbakemeldingene fra studenter på trinn1 - selvledelse og kommuniksjon

 • "Dette skulle jeg ha gjort før!"
 • "NLP må jo inn i skolen, dette er basiskunnskap som alle burde lære!"
 • "Jeg ante ikke at jeg hadde så mange muligheter" 

 

Dette vil du oppnå gjennom å lære NLP: 

 • Større autentisitet, selvledelse  og forståelse. 
 • Stille gode, effektive spørsmål og være presis i kommunikasjon.
 • Endre uønskede tanker og følelser på et nevrologisk nivå.
 • Flere valgmuligheter i adferd og handlinger
 • NLP-teknikker til å justere negative overbevisninger og adferd.
 • Strategier for mestring og selvtillit.
 • Større kreativitet i forhold til fremtidens muligheter
 • Smart målsetting basert på verdier og med gode modeller.            

   Hva lærer du på NLP Practitioner?

 • NLP forutsetninger og hvordan de påvirker oss.
 • Modell av verden. Når du forstår din og andres virkelighetsoppfatning er ulik, vil du kommunisere bedre. 
 • Verdier og målsetting.
 • Rapport: Hvordan få kontakt med folk i øyeblikket, det vil si hvordan skape "god kjemi".
 • Kalibrering: Hvordan lese folk ved å se sansebaserte endringer
 • Representasjonssystemer: Hvordan vi husker, lærer og skaper. 
 • Øyemønstre: Lær å lese ubevisste signaler i øynene til andre mennesker. 
 • Chunking: Å bevege kommunikasjonen fra det overordnede til det detaljerte og omvendt. 
 • Submodaliteter: Dimensjoner av sansekvaliteter for alle sansene. 
 • Swish patterns: Endre vaner, tilstander, og skape ny retning. 
 • Overbevisningsendring: Bruke submodaliteter til å endre begrensende overbevisninger. 
 • Modelleringsstrategi: Måten vi kan lære av andres suksess! 
 • Ankring: Hvordan vi er programmert gjennom ekstern og intern stimuli. 
 • Miltonmodell: Opprettholde kontakt gjennom ledende språkmønstre. 
 • Metamodell: Å åpne opp for det som filtreres vekk i opplevelsene i språket. 
 • Reframing: Elegant måte å skape ny betydning i problemer og uenigheter.
 • Logiske nivåer: Personlig og organisatorisk hierarki og hvordan disse organiseres og påvirker endring.
 • Fobikuren: Lær å eliminere fobier. 
 • Metafor: Bruke metaforer til å skape kraftfull beskjed til det ubevisste sinn. 
 • Visual squash: Skape balanse i forhold til indre konflikter og oppnå kongruens.
 • Tid og tidslinje.

Hva sier studentene

 • Etter at jeg startet reisen med NLP og mental trening har valgene mine blitt mer og mer bevisste. Det er blitt tydeligere for meg hva hensikten bak valgene er og hva de kan bidra til i livet mitt fremover.
 • Utdannelsen har forandret livet mitt totalt. Nå kan jeg si med stolthet «Jeg er den jeg er, og står godt i det, uavhengig av hva folk rundt meg mener og tror».  Jeg fant trygghet til å søke på jobben jeg har i dag. 

 • Studiet har gitt meg så mange gode verktøy og nye måter å tenke på, og det kan brukes på alle områder i livet for meg selv og for andre. 

 • Gjennom NLP Practitioner skulle jeg utvikle meg, finne ut hva jeg egentlig ville jobbe med. Jeg ville lære å takle utfordringer bedre. Forventningene ble innfridd. Jeg satt igjen rik på venner, sterke opplevelser og med en skattekiste av øvelser og teknikker jeg kan benytte både i jobb og privat.

 • Uansett hvor mye bra du leser, det er først når du GJØR at du kan utøve det du har lært. På studiet hos MetaResource er en av styrkene at vi øver på hverandre fra første dag, vi erfarer læringen! Det er veldig effektfullt!
 • Det så deilig å komme til et godt miljø, få fellesskapet og bli sett. å ha ekte mennesker å øve seg på.
 • På NLP Practitioner har jeg jobbet dypt med alt stoffet, og det har vært forløsende. Mine nærmeste kjære opplever endringen min, og jeg selv opplever at jeg endelig står stødig i meg selv.
  Det er en fantastisk følelse! Jeg hadde glemt at det går an å føle sånn. Jeg unner alle å bli kjent med seg selv og finne ut hva som bor inni oss. Bestemt av oss selv, ikke av andre.

Byer, dato og tid høsten 2021

Lillestrøm/Oslo

Alternativ 1: fredag-søndag
Modul 1: 10.- 13. september
Modul 2: 15. - 17. oktober
Modul 3: 12. - 14. november
Modul 4: 10. - 12. desember

 

Alternativ 2: tirsdag-torsdag
Modul 1: 7.- 9. september
Modul 2: 12. - 14. oktober
Modul 3: 9. - 11. november
Modul 4: 7. - 9. desember

0900-1700 alle dager.
Noe online i tillegg.  

Registrering

Bergen

Modul 1: 17.- 19. september
Modul 2: 22. - 24. oktober
Modul 3: 19. - 21. november
Modul 4: 10. - 12. desember

0900-1700 alle dager..
Noe online i tillegg.  

Ansvarlig i Bergen:
Linda Elin Aase
924 12 112
Kalfarveien 31, 5018 Bergen

Registrering

Trondheim

Modul 1: 10.- 13. september
Modul 2: 15. - 17. oktober
Modul 3: 12. - 14. november
Modul 4: 10. - 12. desember

0900-1700 alle dager.
Noe online i tillegg.

Registrering

Sertifisering.

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du sertifiseres som NLP Practitioner.
Det er en frittstående sertifisering, og trinn 1 av 3  i en fullverdig, profesjonell coachutdanning.
Utdanningen følger bransjestandarden satt av Den Norske CoachForening.

Betingelser.

 • Pris kr. 39.500,- . Rabatt ved bestilling av flere nivåer fortløpende. 
 • Kr 5000,- i depositum faktureres ved påmelding, resterende faktureres med forfall en måned før oppstart. 
 • Kurset gjennomføres avhengig av nok antall påmeldte. 
 • Fraværsregler, øvrige vilkår og betingelser. 

Påmelding

Etter at du er registrert tar vi kontakt med deg. Vi vil sikre at utdanningen er et riktig valg for deg, gi deg svar og avklaringer du kan trenge og sørge for en god oppstart og forventning.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.