Retningslinjer

for bestått utdanning

Retningslinjer for bestått utdanning

 • Virkeområde

MetaResource AS er et internasjonalt og nasjonalt anerkjent skole og komptansesenter for coachutdanning, coaching, mental trening og NLP.  Godkjent i The Society of NLP – Dr. Richard Bandler og Den Norske Coachforening.

Dette reglementet gjelder for utdanning ved Metaresource AS og omfatter studiene:

 • NLP Practitioner
 • NLP Master Practitioner
 • NLP Coach

 

 • Avsluttende prøve

Med avsluttende prøve menes i denne forskriften skriftlig og/eller muntlig prøve i et emne, presentasjon av praktisk oppgave, demonstrasjon av egen ferdighet eller innlevert rapport.

 • Utsatt avsluttende prøve

Avsluttende prøve for studenter som hadde gyldig fravær på tidspunkt for ordinær avsluttende prøve. Gyldig fravær er sykdom med legeerklæring eller annen uforutsett hendelse.

Utsatt avsluttende prøve gjennomføres i neste påfølgende utdanningsforløp og er avgiftsbelagt. Det gis kun anledning til å gå opp til utsatt avsluttende prøve en gang.

 • Ny avsluttende prøve

Avsluttende prøve for studenter som ikke bestod siste ordinære avsluttende prøve. Ny avsluttende prøve skal tas samtidig som det arrangeres utsatt avsluttende prøve i neste påfølgende utdanningsforløp. For studenter i pågående forløp, arrangeres utsatt avsluttende prøve etter avtale. Ordningene er avgiftsbelagt.

 • Krav til bestått utdanning

For alle tre utdanningsforløp kreves at studentene viser faglig progresjon gjennom utdanningsperioden. Faglig progresjon vurderes ved at gjennomgått stoff integreres og at kunnskapen tas i bruk.

For alle tre utdanningsforløp kreves tilstedeværelse i undervisningen på minimum 90%.

NLP Practitioner:

 • Bestått avsluttende skriftlig prøve
 • Bestått innleverte oppgaver
 • Bestått innlevert bokrapport
 • Bestått demonstrasjon av ferdighet

NLP Master Practitioner:

 • Bestått innlevert modelleringsoppgave
 • Gjennomført og dokumentert 20 timer coaching på medstudenter
 • Mottatt og dokumentert 20 timer coaching som coachee av medstudenter
 • Bestått demonstrasjon av ferdighet gjennom framføring av modellering

NLP Coach

 • Bestått innlevert faglig fordypningsoppgave
 • For de som vil bli sertifisert som coach: Gjennomført og dokumentert 125 timer coaching*
 • Mentorforløpet er frivillig for de som vil bli fullt sertifisert som NLP Coach. Fullført mentorløp inkludert to opptak av coachingsesjoner *
 • Bestått demonstrasjon av ferdighet

*Praksistimene og mentorforløpet blir fra 2021 en egen aktivitet og har tidsfrist 1 år regnet fra siste modul.

 • Vurdering av bestått utdanning

Ansvarlig trener sensurerer og vurderer alle krav som kreves for å bestå utdanningen.

Ved vurdering til bestått utdanning på NLP studiene, vil studentene bli sertifisert til internasjonal standard i NLP; godkjent og på lisens fra The Society of NLP – Dr. Richard Bandler.

Etter fullført og bestått utdanning samt dokumentert praksis, kvalifiserer det til sertifisering som Certified Coach etter standard fra Den Norske Coach Forening (DNCF). .

Ved vurdering til ikke bestått utdanning, gis studenten normalt adgang til å ta ny avsluttende prøve.

 • Rett til å fortsette studiet

Forutsetningen for å fortsette på utdanningsforløpet er fullførte obligatoriske oppgaver, faglig progresjon og bestått avsluttende prøve fra foregående utdanning.

Det er ikke anledning til å fremstille seg til avsluttende prøve i samme emner mer enn to ganger. I så tilfelle må studiet tas på nytt.

Retningslinjene er oppdatert 2020 og det vil kunne komme ytterligere revisjoner i 2021 avhengig av mentorordning. Ta kontakt ved spørsmål.  

Kontaktperson for MetaResource er Kristin Daly, tel 4043 7000 , [email protected]

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.