Er tiden inne for å bli
DNCF-sertifisert coach nå?

Norsk Standard for kompetansekrav til coacher kommer høsten 2021

OPPFRISKING (revisitt) - Hvorfor?

 

De siste 20 årene har vi sett en økning i antall coacher som tilbyr sine tjenester i Norge. Etterspørselen av disse coaching-tjenestene er også økende og både private og offentlige aktører benytter coaching-tjenester i dag.

I dag finnes det flere organisasjoner for coacher i Norge der Den norske coachforening (DNCF) er den største og sertifiserer etter sin «DNCF's bransjestandard for Coaching». 

Siden tittelen «coach» ikke er beskyttet, og det i dag er flere sertifiseringsordninger basert på ulike standarder, ser bransjen at felles Norsk Standard med krav til coachingtjenester vil medføre en kvalitetssikring av aktørene i bransjen og vil sikre at kundene er trygge på at de får en coach som har kompetanse innen sitt felt.

Det er behov for å samle coacher med kvalitetstempel i en organisasjon for å gjøre det enkelt for potensielle kunder å finne en god coach, og DNCF jobber hardt for dette. 

Derfor er det viktig for deg som coach å være medlem av DNCF så du blir med når norsk standard for kompetanse for coacher foreligger – og ikke står igjen på perrongen når toget går.

Den første av fire norske standarder realiseres i løpet av høsten 2021.  Les mer hos DNCF.

Alle som leser dette har ulikt nivå og behov. 
Vi vil sørge for at du får det DU trenger for å trene opp ferdighetene dine igjen, så du blir klar for DNCF-sertifisering gjennom portefølje.

OBS - kurset egner seg også for deg som føler deg litt rusten, enten du allerede er DNCF-sertifisert eller ikke har det som mål nå. 

Hva er ditt utgangspunkt?

Placeholder Image

Mangler mye

Har tatt trinn 3 Coach
men har ingen eller få praksistimer og ingen eller få mentortimer. 

Placeholder Image

Er på vei

Har en del mentortimer og en del praksistimer, men det er over ett år siden og vil bli ferdig. 

Placeholder Image

Mangler litt

Har 125 praksistimer og 10 timer mentor, men ikke DNCF-sertifisering. 

Placeholder Image

Er coach

Jobber som coach, selvstendig eller i jobb/oppdrag, har ikke DNCF-sertifisering.

 Oppfriskingskurs 

Påmelding til kurset ses i sammenheng med DNCF-prosessen. Registrer deg her så får du mer info om veien videre. Vi starter med en samtale, ikke bindende påmelding. 

Kurset legges opp til to kvelder med online undervisning der vi går gjennom grunnleggende ferdigheter som forutsetninger, kommunikasjonsmodellen og coachingstrukturen.

Så vil det bli to dager med fysisk oppmøte (dersom det ikke er mulig, vil vi gjennomføre digitalt) der du vil trene coachingferdigheter i små grupper. En som coach – en som coachee og en eller to som gir tilbakemelding.

Du vil få tilgang til en portal der vi legger ut filmer om teori fra store deler av pensum, samt flere demonstrasjoner av teknikker så du også kan drive selvstudium.

Det blir en FB-gruppe der alle deltakerne blir medlem og det blir mulig å stille spørsmål, hjelpe hverandre og heie på hverandre – med andre ord et herlig nettverk av andre i samme situasjon som deg. Det kan være dere danner mindre grupper (kollokvier) så dere trener sammen, snakker sammen – og om du mangler noen timer kollokvie (kravene fra DNCF er 30 timer kollokvie) så vil det bli en mulighet til å finne noen å samarbeide med der.

 

Det vil også bli gitt tilgang til en FB-gruppe for coacher under sertifisering der det vil være mulig å finne buddy-coacher som kan være fint å starte med så du blir varm i trøya igjen og får tryggheten til å selge deg inn som coach hos reelle kunder.

Plan:

  • Tilgang til portal med digitalt materiell
  • 2 onlinemøter kl. 1800-2100.
  • Fysisk oppmøte 2 dager 0900-1600 

    Datoene settes når vi/DNCF har nok interesserte. Vi vet at mange ønsker å komme i mål med sertifisering nå.

Praksis/øvelse: 
Tilgang til digitale ressurser.
Teori og demonstrasjoner. 
Mulighet for øving med hverandre (buddycoaching) som vil telle i dine praksitimer.
Facebookgrupper.

Pris kun kr. 5000,-

Innhold:
Repetisjon av viktigste teknikker.
Portal med teori og demo'er som du kan bruke til selvstudie og repetisjon.
Coachingstrukturen. 
Tilpasning etter ønsker og behov.
Mye øvelse av coaching.

Trener: Tone Løwe (les mer om Tone lenger ned!)

Oppfriskingskurset er en del av porteføljesertfiseringen til DNCF der du vil ha en avtale med DNCF om mentortimer og sertifisering. 

Interesse og kartlegging

Det kommer en norsk standard for coacher.

 

Gode nyheter for bransjen! Arbeidet med å utvikle en standard for coaching i Norge har startet. Det er satt ned en komite som i første omgang jobber med å utvikle en standard for kompetanse hos coacher.

DNCF initierte dette arbeidet og er medlem i komiteen sammen med flere andre coach-organisasjoner, skoler og aktører som leverer eller bruker coaching-tjenester. Standard for kompetanse for coacher er planlagt 2021.


Gjennomtenkt, seriøst og fremtidsrettet:
Det vil videre utarbeides standarder for akkreditering av coacher, for skoler som tilbyr coach-utdanning og for virksomheter som tilbyr coaching.

Du som DNCF-sertifisert coach kan være trygg på fremtiden! 

Derfor har vi satt opp dette oppfriskingskurset, slik at du kan bli klar for portefølje-sertifisering.
Ta en prat med oss! 

Derfor er DNCF-sertifisering viktig.
Bakgrunn og vurdering for deg og din fremtid som coach. 

Vi kan ikke vite hva som skjer i framtiden – vi kan se på sannsynlige scenarier.

Det er sannsynlig at bedrifter og organisasjoner vil kreve at de coachene de skal hyre må holde Norsk Standards nivå. Det betyr at du som DNCF- sertifisert coach vil ha en fordel framfor de som ikke har en slik tittel og at du uten en slik tittel vil falle utenfor i mange sammenhenger.

DNCF jobber for å løfte coaching fram som et godt tilbud til alle, dvs synliggjøring av hva en coach kan bidra med og hvorfor det er smart å ha en coach. Dette for å øke interessen for å bruke tjenestene vi kan tilby også for privatpersoner der mange sannsynligvis vil se etter et godkjent-stempel som en DNCF-sertifisering vil gi.

 

Til deg som ikke har sertifisert deg gjennom DNCF ennå så har du gode muligheter nå. DNCF ønsker å få med seg så mange dyktige coacher som mulig og inviterer til å sertifisere deg/få medlemsskap i Norges største interesseorganisasjon for coacher. Vi har åpnet for at tidlige studenter hos DNCF-sertifiserte skoler, dvs fra MetaResource, CoachTeam, Ålreit, Ethos og Optivis som av en eller annen grunn ikke tok sertifiseringen hos DNCF nå har mulighet til å gjøre det.

Du kan være på veldig forskjellig sted med tanke på hvor lang fartstid som coach, hvor mye du har coachet, hvor lenge siden du tok utdanningen osv.

DNCF ønsker å tilrettelegge for en god prosess slik at organisasjonen kan stå inne for at du holder DNCF-kvaliteten som coach.

 

I DNCFs retningslinjer for bruk av «norsk bransjestandard for coaching» er det en frist for gjennomføring av sertifiseringskravene. Dersom en student ikke gjennomfører innen fristen vil DNCF i samråd med skolene vurdere om kandidaten skal ta hele eller deler av trinn 3 om igjen. Dette praktiseres forskjellig fra skole til skole så DNCF har invitert skolene til å lage et eget revisit-kurs som tar opp deler fra alle trinn med vekt på coaching og friske opp NLP-kunnskapen og coaching-ferdighetene.

Skolenes klare anbefaling er at du sertifiserer deg i DNCF så fort som mulig så du blir med på prosessen som skal ende opp i en standard etter Norsk Standard utarbeidet av flere aktører i bransjen og som gir en reell tyngde i markedet.

 

1. Ta en samtale med oss eller meld deg på oppfriskingskurs

2. Mentoring gjennom DNCF

3. DNCF-sertifisering.

4. Kvalitetsstempel og solid kompetanse som gir deg flere muligheter

 

Klikk her for interesse og kartlegging

Tone Løwe

Tone er en erfaren coach og trener som har undervist blivende coacher i mange år. 

Tone er faglig ansvarlig i MetaResource, hun er nestleder i DNCF, og hun er mentor og eksaminator.

Hun har også holdt mindre kurs, onlinekurs, temakvelder og mentoring, har bred erfaring fra politikk, arbeids- og organisasjonsliv og som selvstendig næringsdrivende.  

Tone er NLP Coach og trener fra The Society of NLP - Dr. Richard Bandler. Hun er også DNCF sertfisert coach og jobber med coaching, mentorprosesser, prosessledelse og foredrag innen konflikthåndtering kommunikasjon og motivasjon. 

 

"Tusen takk for læringen. Du har gitt meg en ny inspirasjon på forståelse av mennesker."
"Rolig og behagelig, og en nydelig formidlingsevne."
"Gir mye latter og glede, gjør at dagen går fort og sitter igjen med god følelse, masse læring og erfaring."

Placeholder Image